Kamarádi a Přátelé Haluzické Hájenky (KaP Ha-Há)

KaP Ha-Há je dobrovolné společenství, které tvoří parta nadšenců, srdcařů, kteří mají cit a chuť pro práci s dětmi.

KaP Ha-Há je otevřeno všem kdo se s dobrým úmyslem chce k nám přidat. O vstup si žadatel podá písemnou žádost (předsedovi). Žadatel musí být plnoletý, svéprávný a souhlasící s mravním kodexem členů KaP Ha-Há.

Vznik:

 • 5. 11. 2005 na Haluzické Hájence jako dobrovolné společenství 

Zakládající členové: 

 • Vladimír Babirád, Pavel Matyáš, Martin Suchý, Milan Chytil, Kateřina Smejkalová 

Předseda:

 • Vladimír Babirád potvrzen do funkce 17/10 2008 chata Kamzík – Klepáčov
  • Adresa: Městečko 227, Ždánice 696 32
  • Mobil:   +420 607 902 192
  • Email:   v.babirad@tiscali.cz 

Znak domovinka:

 • Tvar domečku, uvnitř strom, v kořenech nápis KaP, po stranách kmenezlatý nápis Ha Há, základní barva šedá a zelená. Domovinka je majetkem KaP Ha-Há, je nepřenosná a neprodejná.

Mravní kodex člena KaP Ha-Há:

 1. Všichni jsme kamarádi bez ohledu na věk, národnost či politická nebo náboženská přesvědčení.
 2. Pokud můžu vždy pomůžu.
 3. Vždy dělám vše tak, jak nejlépe umím.
 4. Dbám na ochranu přírody
 5. Pokud vystupuji pod jménem KaP Ha-Há, chovám se a jednám tak, abych tomuto jménu neuškodil. 

Naše aktivity: 

 • Letní rekreační táboření dětí  (LRTD)
 • Cross tramping pro starší 15 let 
 • Terénní školení budoucích instruktorů (od 14 let)
 • Brigádnická výpomoc zařízením a organizacím, které pracují s dětmi a mládeží (DDM, SVČ, školy a pod.)
 • Oceňování jednotlivců pracujících s dětmi a mládeží v pyramidě Březových lístků

Práva členů:

 • Nosit domovinku
 • Být informován o vnitřním dění
 • Účastnit se setkání a podávat návrhy
 • Volit a být volen

Povinnosti členů:

 • Vystupovat v souladu s mravním kodexem člena KaP Ha-Há