INFORMACE o letním rekreačním táboření dětí v roce 2024
(LRTD KaP Ha-Há 2024)ㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤ

  

Aktuální naplněnost tábora ke dni 23. 03. 2024:
100%

Pořádají:

 • Kamarádi a Přátelé Haluzické Hájenky (KaP Ha-Há) pro děti svých členů a děti našich přátel.
 • KaP Ha-Há není registrováno u MV, nejsme proto oprávněni vystavovat faktury.
 • Potvrzení o účasti dítěte na táboře vydáme po skončení tábora na požádání, ale upozorňujeme že bez IČO.

Místo:

 • Táborová základna LITTNER, Bzenec-Přívoz

Adresa:

 • TZ Littner, Doly Littner 1063, 696 81 Bzenec, tábor KaP Ha-Há

Termín konání tábora:

 • Tábor se bude konat od 09. 08. 2024 do 18. 08. 2024.

Úhrada:

 • 4 700
 • V ceně tábora je zahrnuto, ubytování, strava, pitný režim, zdravotní péče na místě, náklady na ceny a odměny, zajištění spotřebního materiálu k programu.
 • Vedení nepobírají žádný honorář, má pouze hrazeno ubytování a stravování.
 • V ceně tábora není zahrnuto pojištění!
 • Platbu prosím uhraďte nejpozději do 30. 04. 2024.
 • Platební údaje naleznete v emailu po odeslání ONLINE PŘIHLÁŠKY.
 • Přihláška bude registrována pouze po úhradě dané částky.

Ubytování:

 • Ve 4 lůžkových chatkách, mladší děti v budově.
 • Ubytovací kapacita pro děti je 80 míst.
 • Naplnění kapacity bude včas oznámeno.
 • Rozdělení ubytování je plně v kompetenci hlavního vedoucího s přihlédnutím k ubytování nováčků mladších 10 let.

Stravování:

 • 4x denně (snídaně, oběd, svačina, večeře).
 • Pitný režim zajištěn po celý den.
 • Upozorňujeme že na táboře nelze připravovat individuální stravu na přání rodičů.

Koupání:

 • Plavecký bazen v místě

Nástup na tábor:

 • V den nástupu na tábor v době od 15:00 do 17:00 předá zákonný zástupce účastníka (syna/dceru) vedení tábora (hlavnímu vedoucímu a zdravotníkovi) společně s vyplněným čestným prohlášením.
 • V den ukončení tábora si zákonný zástupce osobně převezme účastníka (syna/dceru) od oddílového vedoucího, a to nejpozději do 10:00 hod.
 • V případě převzetí účastníka z tábora třetí osobou požadujeme písemný souhlas alespoň jednoho zákonného zástupce. 
 • Rodičům v zájmu dětí nedoporučujeme návštěvy a také telefonické hovory. U některých citlivějších dětí nám dá hodně práce uvést vše do pohody.

Storno poplatky:

 • Při jednostranném odstoupení objednatele je provozovatel oprávněn účtovat storno poplatky z celkové částky, jejíž výše záleží na důvodu a termínu odstoupení.
 • Veškeré žádosti o vrácení peněz či zrušení pobytu podávejte písemně, doporučeně na adresu organizátora tábora. Na vyřízení storno poplatků a vratek si organizátor vyhrazuje termín vyřízení nejpozději do 15. 09. 2024.

Plakát:

Nově byla zavedena ONLINE PŘIHLÁŠKA, z toho důvodu k registraci účastníka na tábor bude nutné vyplnit PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ.

V případě, že z nějakého důvodu nebudete moci vyplnit ONLINE PŘIHLÁŠKU, ponechali jsme možnost zaslání přihlášky KLASICKÝM ZPŮSOBEM organizátorovi tábora (Vladimír Babirád)emailem, poštou, nebo osobně.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně ONLINE PŘIHLÁŠKY, kontaktujte prosím správce rezervačního systému:

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně tábora, kontaktujte prosím hlavního vedoucího:

Krok 1 ze 3

INFORMACE O ÚČASTNÍKOVI TÁBORA

INFORMACE O ZÁKONNÉM ZÁSTUPCI

Máte potíže s ONLINE PŘIHLÁŠKOU? Prosím kontaktujte správce rezervačního systému (Šimon Rubáč) – simonrubac@seznam.cz.